אזור תוכן ראשי
דלג על אזור תוכן ראשי

מידע ליזמים, קבלנים, ספקים, מחפשי עבודה, רשויות וגורמי חוץ אחרים

יזמים המעוניינים לעיין בתוכניות או לפנות בכל נושא שהוא, רשאים לעשות זאת, באופן מסודר
במשרדי התאגיד, ע"פ חוק. חשוב לתאם טלפונית כל בקשה, אל מול הגורמים הרלבנטיים בתאגיד.

 

 

מכרזים פומביים מפורסמים בתקשורת ע"פ חוק ובאתר התאגיד בקטגוריית מידע ליזמים/מכרזים. למכרזים לחץ כאן.
בכדי לחסוך זמן מיותר, מצ"ב לינק, להורדת:

 

עבור לתוכן העמוד